Chính sách bảo mật

1.         Giới thiệu

1.1       Chào mừng bạn đến với trang web và/hoặc ứng dụng Ocha của Công ty TNHH Ocha, một ứng dụng của và các công ty con và các chi nhánh. Mạng (Được gọi chung là "Ocha", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Ocha chịu trách nhiệm dưới luật pháp và các quy định về quyền riêng tư. ("Trang web") (chúng tôi gọi là các trang web và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như được mô tả trên trang của chúng tôi, bao gồm cả "Dịch vụ"), chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Và tin tưởng rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lư, bảo vệ và thực hiện đúng các thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này ("Chính sách Bảo mật" hoặc "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc thực hiện thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và/hoặc thông tin của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi giữ, dù là hiện tại hay tương lai, đây cũng là thông tin trước khi chúng tôi lưu thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Vui ḷng đọc kỹ chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những điều này hoặc về cách thức bảo mật của chúng tôi, vui ḷng liên hệ với chúng tôi. Xem phần có tiêu đề "Có câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại? Hăy liên hệ với chúng tôi" ở phần cuối Chính sách bảo mật này.

1.2       "Thông tin" có nghĩa là thông tin về một người kể cả pháp nhân, dữ liệu liên quan đến giao dịch, lịch sử sử dụng Dịch vụ, tài khoản, truy cập của người đó dù đúng hay sai, có thể được sử dụng làm thông tin nhận dạng cá nhân của người đó. Hoặc từ thông tin đó hoặc các thông tin khác mà tổ chức có hoặc có thể truy cập. Các ví dụ thông tin cá nhân thông thường bao gồm số nhận dạng và thông tin liên lạc.

1.3.      Để sử dụng Dịch vụ, hăy đăng kư với chúng tôi qua truy cập trang web của chúng tôi. Khi truy cập vào Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ư rằng bạn đồng ư với các điều khoản, điều kiện và/hoặc chính sách được quy định trong Chính sách Bảo mật này và rằng bạn đồng ư với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc tiến hành thông tin cá nhân của bạn bao gồm trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không cho phép chúng tôi xử lư thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách Bảo mật này, vui ḷng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc chính sách Bảo mật đă được sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào.

2.         Ocha thu thập thông tin cá nhân của bạn khi nào?

2.1       Chúng tôi thu thập/có thể thu thập Thông tin của bạn khi:

(A)       Khi bạn đăng kư và/hoặc sử dụng các Dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi; Hoặc mở một tài khoản với chúng tôi.

(B)       Khi bạn gửi biểu mẫu bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi bằng các h́nh thức trực tuyến hoặc gửi tài liệu.

(C)       Khi bạn thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến giao tiếp của bạn với chúng tôi. Hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

(D)       Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như qua điện thoại, (sẽ được ghi lại) gửi fax hay mạng xă hội và email.

(E)       Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua ứng dụng của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở sử dụng cookie, chúng tôi có thể triển khai nó khi bạn liên hệ với ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi.

(F)       Khi bạn thực hiện giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

(G)       Khi bạn cho chúng tôi phản hồi hoặc khiếu nại.

(H)       Khi bạn đăng kư một cuộc thi hoặc.

(I)         Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi v́ bất kỳ lư do nào;

Các chính sách trên đây chưa đầy đủ và chỉ là ví dụ chung khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn.

2.3       Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với ứng dụng di động, chúng tôi có thể thu thập thông tin bằng các phương tiện tự động hoặc đối ứng, sử dụng nhiều công nghệ khác nhau. Bạn cũng có thể tải công nghệ về điện thoại của bạn, và có thể thiết lập hoặc sửa đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại tŕnh duyệt của thiết bị di động và tính năng các số nhận dạng thiết bị cụ thể (UDID) hoặc định danh thiết bị di động (MEIDs) cho điện thoại di động của bạn, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có) và các trang mà bạn ghé thăm trên trang của chúng tôi và các ứng dụng di động và số lần truy cập. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc thực hiện các thông tin này cho các mục đích khác nhau. (Như được định nghĩa dưới đây).

2.4.      Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động. Bằng cách sử dụng công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v ..., chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc thực hiện các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ dựa trên vị trí bạn yêu cầu hoặc cung cấp nội dung có liên quan cho bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của ḿnh với những người dùng khác. Là một phần của dịch vụ theo ứng dụng di động của chúng tôi đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể thu hồi quyền cho phép chúng tôi nhận thông tin về vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách vô hiệu hóa các dịch vụ liên quan đến vị trí di động của ḿnh, vui ḷng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

3.         Ocha sẽ thu thập thông tin cá nhân.

3.1       Các thông tin cá nhân mà Ocha có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

•           Tên

•           Địa chỉ email

•           Ngày sinh

•           Địa chỉ thanh toán

•           Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán

•           Số điện thoại

•           Giới tính

•           Bất kỳ thông tin nào khác về người sử dụng khi người dùng đăng kư để truy cập các dịch vụ của chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi và khi một người dùng sử dụng dịch vụ hoặc trang web bao gồm thông tin về cách sử dụng dịch vụ hoặc trang web của người dùng, và

•           Tổng số thông tin về nội dung do người dùng đóng góp.

3.2       Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin/chi tiết cá nhân nêu trên, bạn có thể hủy bất cứ lúc nào bằng cách viết thư cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng văn bản. Bạn có thể đọc thêm về hủy tại phần dưới đây trong chủ đề "Làm thế nào bạn có thể hoàn tác việc xóa yêu cầu truy cập?" Tuy nhiên, hăy nhớ rằng thu hồi thông tin cá nhân hoặc rút lại chấp thuận thu thập, sử dụng hoặc xử lư thông tin cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: việc thu thập thông tin vị trí sẽ vô hiệu các tính năng dựa trên vị trí.

4.         Cài đặt tài khoản

Để truy cập một số chức năng của Dịch vụ, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản nơi bạn cần gửi một số thông tin cá nhân. Khi bạn đăng kư và tạo một tài khoản chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại của bạn bao gồm tên người dùng bạn chọn. Chúng tôi cũng yêu cầu một số thông tin về bạn, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cửa hàng và chi tiết tài khoản ngân hàng. Khi tài khoản của bạn được kích hoạt bạn sẽ cần phải chọn tên người dùng và mật khẩu. Bạn sẽ cần phải sử dụng tên người dùng và mật khẩu để bạn có thể truy cập và duy tŕ tài khoản của bạn một cách an toàn. Thông tin về lịch sử giao dịch, sử dụng tài khoản cũng được ghi nhận lại và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chúng tôi, với điều kiện như được quy định tại mục 10 dưới đây.

5.         Xem trang web

Trên hầu hết các trang web, máy tính của bạn sẽ gửi thông tin có thể chứa thông tin cá nhân của bạn, nó sẽ được lưu lại bởi máy chủ khi bạn duyệt web của chúng tôi. Điều này thường bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP của máy tính. Tŕnh duyệt web/phiên bản Trang web thườn yêu cầu thời gian ngày/tháng và đôi khi có thể bao gồm "cookie" (bạn có thể tắt bằng cách tùy chỉnh tŕnh duyệt của bạn) để giúp trang web nhớ lần cuối bạn ghé thăm. Khi bạn đăng nhập th́ thông tin này sẽ được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Ngoài ra, thông tin này được sử dụng ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi.

6.         Cookies

6.1       Chúng tôi có thể sử dụng "cookies" hoặc các tính năng khác thỉnh thoảng để giúp chúng tôi hoặc người bên ngoài thu thập hoặc chia sẻ thông tin để giúp chúng tôi cải tiến các trang web và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là những từ định danh, chúng tôi gửi nó tới máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để giúp chúng tôi nhớ máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho chúng tôi biết cách và khi nào sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ hoặc trang web, số lượng người dùng và để theo dơi lưu lượng truy cập trong trang của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết dữ liệu cookie với thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, cookie được sử dụng để cung cấp nội dung phù hợp nhất với sở thích của bạn, và để kiểm tra việc sử dụng trang web.

6.2       Bạn có thể từ chối cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong tŕnh duyệt của bạn. Tuy nhiên, hăy nhớ rằng nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web hoặc dịch vụ của bạn.

7.         Xem và tải nội dung và quảng cáo

Khi bạn lướt web, khi bạn truy cập nội dung và quảng cáo và truy cập phần mềm khác trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ th́ hầu hết các thông tin tương tự đều được gửi cho chúng tôi. (Bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành, v.v.), nhưng thay v́ gửi lưu lượng truy cập tới các trang của bạn, máy tính sẽ gửi thông tin về nội dung quảng cáo và/hoặc phần mềm được cài đặt bởi dịch vụ và trang web và thời gian cung cấp cho chúng tôi.

8.         Hỗ trợ

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng qua email, SMS và mẫu phản hồi cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sẽ yêu cầu địa chỉ email và số điện thoại di động của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin được cung cấp bởi khách hàng được tài trợ bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Và chúng tôi sẽ không gửi hoặc chia sẻ thông tin này với người bên ngoài.

9.         Khảo sát

Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu thông tin từ người dùng thông qua các cuộc khảo sát khác nhau và tham gia vào các cuộc khảo sát này là tự nguyện. V́ vậy, bạn có thể chọn chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi. Thông tin được yêu cầu có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: Thông tin liên lạc (ví dụ số điện thoại, địa chỉ email) và thông tin nhân khẩu (tức là sở thích hoặc tuổi). Thông tin thu được từ cuộc khảo sát này sẽ được sử dụng để theo dơi và cải tiến việc sử dụng và sự hài ḷng của Dịch vụ và sẽ không được gửi cho người bên ngoài ngoại trừ các nhà đầu tư giúp chúng tôi quản lư và điều tra.

10.       Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

10.1     Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc sử dụng Thông tin, thông tin cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:

(A)       Để xem xét và/hoặc xử lư các hành vi/giao dịch với chúng tôi; Hoặc giao dịch hoặc thông tin của bạn với bên thứ ba thông qua Dịch vụ.

(B)       Để quản lư việc sử dụng của bạn và/hoặc truy cập các dịch vụ và trang web của chúng tôi. Bao gồm liên kết tài khoản của bạn với chúng tôi.

(C)       Để quản lư, quản trị và cung cấp Dịch vụ cho bạn bao gồm việc tạo điều kiện cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi và ghi nhớ các nhu cầu của bạn

(D)       Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn thông qua Dịch vụ và hiển thị nội dung dựa trên sở thích và nhu cầu của bạn bằng cách nhanh chóng truy cập tài khoản của bạn và gửi cho chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi liên lạc với bạn nếu cần.

(E)       Để hoàn thành, quản lư hoặc hoàn tất giao dịch, và/hoặc theo yêu cầu cho sản phẩm và Dịch vụ bạn chọn. Và cho bạn biết về các vấn đề Dịch vụ và hoạt động tài khoản khi có những điều bất thường.

(F)       Để thực thi các điều khoản về Dịch vụ hoặc thỏa thuận cấp phép cho người dùng tương ứng.

(G)       Để bảo vệ an toàn và an ninh tài sản cá nhân hoặc an toàn của người khác.

(H)       Để xác định và/hoặc xác minh trong trường hợp cần thiết hoặc được yêu cầu.

(I)         Để duy tŕ và kiểm soát bất kỳ cập nhật phần mềm nào và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ của chúng tôi diễn ra suôn sẻ.

(J)        Để quản lư hoặc tạo điều kiện cho dịch vụ khách hàng theo đơn đặt hàng của bạn. Quản lư hoặc trả lời các yêu cầu (hoặc yêu cầu bồi thường nhận) từ bạn hoặc nhân danh bạn.

(K)       Để liên lạc hoặc gọi với bạn thông qua gọi thoại, văn bản và/hoặc fax, email và/hoặc thư hoặc dưới bất kỳ h́nh thức nào khác với mục đích quản trị và/hoặc quản lư mối liên kế của bạn với chúng tôi hoặc qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi chẳn hạn như không ràng buộc việc quản lí thông tin liên lạc của chúng tôi đến bạn, bạn thừa nhận và đồng ư rằng cách thông tin của chúng tôi có thể bằng cách tương ứng gửi tài liệu hoặc thông báo cho bạn.

(L)        Để cho bạn biết khi những người dùng khác gửi tin nhắn hoặc đăng nhận xét về bạn trên trang web.

(M)      Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển, (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu khảo sát, phát triển sản phẩm và Dịch vụ và/hoặc tạo các tệp lịch sử) để phân tích việc sử dụng dịch vụ để cải tiến dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

(N)       Để có thể điều tra và khảo sát nhiều hơn. Để xác định nhu cầu mục tiêu của khách hàng và hiểu hơn về kinh nghiệm của khách hàng thu được từ các dịch vụ của Ocha.

(O)       Trong trường hợp bạn đồng ư, chúng tôi sẽ gửi các thông tin tiếp thị và quảng cáo và các tài liệu liên quan đến sản phẩm và/hoặc dịch vụ, (bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà Ocha có thể làm việc cùng nhau hoặc cam kết) cho các mục đích tiếp thị và trong lĩnh vực này. Thông qua các h́nh thức truyền thông khác nhau, bao gồm gửi bưu điện, Ocha (và/hoặc các công ty liên kết hoặc các công ty liên quan) có thể đặt, phân phối, tiếp thị hoặc quảng bá dịch vụ, áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại hay sẽ xảy ra trong tương lai.

(P)       Để đáp ứng các quy tŕnh pháp lư hoặc tuân thủ các điều luật hiện hành, các yêu cầu của chính phủ hoặc các quy định theo thẩm quyền liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn việc phải tiết lộ các yêu cầu mà Ocha hoặc các công ty trực thuộc hoặc liên kết phải tuân thủ theo thẩm quyền.

(Q)       Để tạo ra các báo cáo thống kê và nghiên cứu để báo cáo nội bộ và báo cáo luật và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ.

(R)       Để làm theo Danh Sách Kiểm Tra Lịch Sử Doanh Nghiệp hoặc bất kỳ hoạt động sàng lọc nào khác, (bao gồm nhưng không giới hạn việc kiểm tra lư lịch), theo các nghĩa vụ pháp lư hoặc quy định hoặc quy tŕnh quản lư rủi ro của chúng tôi, được điều chỉnh bởi luật pháp hoặc nơi chúng tôi tới nhà lănh đạo.

(S)       Để xem xét các Dịch vụ của chúng tôi hoặc kinh doanh của Ocha.

(T)       Để ngăn ngừa và điều tra gian lận các hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái bất kể bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối liên kết của bạn với chúng tôi và không có lí do ǵ về những điều ở trên.

(U)       Để lưu trữ một máy chủ sao lưu (cho dù phục hồi từ hư hỏng hoặc bằng cách khác) thông tin cá nhân của bạn, cho dù trong hoặc ngoài phạm vi thẩm quyền được xem xét.

(V)       Để quản lư và/hoặc tạo thuận lợi cho giao dịch kinh doanh bất động sản hoặc các giao dịch kinh doanh của một doanh nghiệp tiềm năng. Các giao dịch này liên quan đến Ocha như là một người tham gia hoặc liên quan đến một công ty liên quan hoặc một chi nhánh của Ocha như một người tham gia. Hoặc ít nhất một trong số các công ty liên quan và/hoặc các đơn vị liên quan của Ocha như một người tham gia và có thể có bên ngoài tham gia vào giao dịch. "Giao dịch bất động sản kinh doanh" là việc mua, bán, cho thuê, hợp nhất, sáp nhập hoặc mua lại bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác, xử lư, chuyển nhượng hoặc tài trợ cho bất kỳ tổ chức hoặc bất kỳ phần nào của tổ chức, doanh nghiệp hoặc bất kỳ tài sản khác của tổ chức; và/hoặc

(W)      Bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi đă thông báo cho bạn vào thời điểm bạn đồng ư.

(Nói chung, "Mục đích").

10.2     V́ mục đích của chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc thực hiện đối với Thông tin, thông tin cá nhân của bạn nên mục đích này có thể không xuất hiện ở trên, tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về mục đích đó khi có sự đồng ư của bạn, trừ khi việc sử dụng các thông tin có liên quan đă được bạn cho phép theo ư nghĩa của Chính sách này và không cần thêm sự đồng ư của bạn, và nó là phù hợp với luật pháp bảo vệ sự riêng tư.

11.       Ocha bảo vệ Thông tin, thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau. Sử dụng nó để đảm bảo rằng Thông tin, thông tin cá nhân của bạn trong hệ thống của chúng tôi là an toàn. Thông tin, thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ trong một mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng hạn chế của nhân viên. Đây là một người có đặc quyền để truy cập các hệ thống như vậy. Chúng tôi sẽ duy tŕ thông tin cá nhân của bạn phù hợp với luật bảo mật hiện hành và/hoặc các luật áp dụng khác. Chúng tôi sẽ hủy hoặc không xác định thông tin cá nhân của bạn ngay với những lí do: (i) mục đích thu thập Thông tin, thông tin cá nhân không c̣n phù hợp với việc bảo vệ Thông tin, thông tin cá nhân đó; Và (ii) Không cần phải duy tŕ các thông tin, thông tin cá nhân như vậy cho các mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh, nếu bạn ngừng sử dụng trang web hoặc truy cập của bạn vào trang web và/hoặc Dịch vụ kết thúc và không có nghĩa vụ hoàn trả, cung cấp các thông tin, thông tin cá nhân này cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại, sử dụng và/hoặc tiết lộ Thông tin, thông tin cá nhân theo luật bảo mật và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật riêng tư. Theo luật áp dụng chúng tôi có thể hủy thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

12.       Ocha có tiết lộ thông tin thu thập từ khách ghé thăm không?

12.1.    Trong kinh doanh của chúng tôi Chúng tôi có thể/có thể cần tiết lộ thông tin, thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, các đại lư và/hoặc các chi nhánh hoặc các công ty liên quan của chúng tôi và/hoặc bên thứ ba khác cho dù trong hay ngoài Việt Nam cho các mục đích đă đề cập ở trên, ít nhất một mục đích cho các nhà cung cấp, đại lư và/hoặc chi nhánh của bên thứ ba hoặc các công ty có liên quan của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba khác. Việc này có thể xử lư Thông tin, thông tin cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cho các mục đích đă đề cập ở trên cho ít nhất một mục đích. Những người bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(A)       Công ty con và Công ty liên quan

(B)       Nhà thầu, đại lư, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác. Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ kinh doanh của chúng tôi. Những cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ, quản lư hoặc các lĩnh vực khác, bao gồm ngân hàng, công ty viễn thông công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu

(C)       Người mua hoặc người kế nhiệm sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại, chấm dứt hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của Ocha, dù là đang diễn ra hay như một phần của việc phá sản, thanh lư hoặc hành động tương tự các thông tin cá nhân về thuê bao của chúng tôi tại Ocha được giữ như một phần của tài sản được chuyển hoặc đối với các đối tác trong các giao dịch liên quan đến tài sản của doanh nghiệp mà Ocha hoặc các công ty con của chúng tôi hoặc các công ty liên quan tham gia và

(D)       Người bên ngoài mà chúng tôi đă tiết lộ cho một hoặc nhiều mục đích. Và các bên thứ ba đó có thể thu thập và xử lư thông tin cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích.

12.2     Chúng tôi có thể cần phải chia sẻ thông tin nhân khẩu về người dùng và việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các nhà quảng cáo và lập tŕnh. Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin nào. Điều này có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn hoặc để t́m thông tin cá nhân của bạn.

12.3     Để tránh nghi ngờ trong trường hợp pháp luật áp dụng đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các luật có liên quan khác; Ví dụ, tổ chức của chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin, thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ư của bạn th́ có quy định trên được xem là giấy phép để tiếp tục áp dụng.

12.4     Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập thông tin cá nhân bất hợp pháp vào hoặc trên trang web. Chức năng có thể trục trặc hoặc không hoạt động như mong đợi. Hoặc bất kỳ người nào có thể truy cập lạm dụng dữ liệu hoặc sử dụng thông tin sai một cách nếu không có lư do ǵ cho chúng tôi. Dù sao Chúng tôi sẽ có biện pháp bảo mật hợp lư để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong luật bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi trường hợp. Chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, khi việc tiết lộ trái phép là do hack các thông tin độc hại phức tạp bởi những người không hài ḷng. Nếu không có việc hack này, th́ sẽ không có vấn đề ǵ xảy ra với chúng tôi.

14.       Thông tin thu thập được từ bên ngoài.

14.1     Trang web của chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie làm tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn để giúp các trang web phân tích mẫu sử dụng của người sử dụng do Cookies tạo ra về việc sử dụng trang web, (bao gồm địa chỉ IP của bạn), nhưng thông tin này sẽ được gửi và lưu trữ trên các máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web. Biên soạn báo cáo về các hoạt động xảy ra trên trang web của các nhà cung cấp trang web. Và các dịch vụ khác Liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng Internet, Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba theo yêu cầu của luật pháp. Hoặc khi bên thứ ba thay mặt Google, Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với các thông tin khác được duy tŕ bởi Google.

14.2     Chúng tôi và bên ngoài có thể tải xuống ứng dụng theo thời gian để bạn có thể sử dụng dịch vụ và các ứng dụng này có thể được truy cập riêng, và cho phép các bên thứ ba duyệt các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, bao gồm tên người dùng, ID và địa chỉ IP của bạn; hoặc bất kỳ thông tin nào khác, chẳng hạn như các cookie mà bạn có thể đă cài đặt trước đó. Các ứng dụng này cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cho bên thứ ba trực tiếp. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ của Ocha hoặc Ocha. Bạn nên đọc các điều khoản và chính sách khác từ trên trang web hoặc bằng cách khác.

15.       Trách nhiệm bảo mật đối với các trang web của bên thứ ba.

15.1     Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin cá nhân và/hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba được đảm bảo. Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau và sử dụng nó để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ trong một mạng an toàn, và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng hạn chế của nhân viên. Đây là một người có đặc quyền để truy cập các hệ thống như vậy và để bảo vệ thông tin cá nhân bí mật. Khi bạn gửi yêu cầu hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy chủ bảo mật. Tất cả thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm bạn cung cấp sẽ chỉ được mă hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để được truy cập chỉ như mô tả ở trên.

15.2     Trong nỗ lực tối đa hóa lợi ích của bạn Chúng tôi có thể chọn trang web của bên thứ ba để liên kết hoặc cài đặt trong một trang web. Chúng tôi cũng có thể tham gia phát triển thương hiệu cùng hoặc các mối quan hệ khác. Để tŕnh bày các giao dịch thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập vào các trang web được liên kết sẽ có các chính sách quản lư riêng tư và bảo mật độc lập riêng biệt, mặc dù bên ngoài có liên quan đến chúng tôi; nhưng chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web được liên kết này, v́ mỗi trang web có các quy tắc riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu độc lập, nó độc lập với chúng tôi. Thông tin được thu thập từ các đối tác với chúng tôi hoặc các trang web của bên thứ ba, (mặc dù được cung cấp trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi) có thể không có sẵn từ chúng tôi.

15.3     V́ vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với nội dung quản lư an ninh (hoặc thiếu an ninh) và các hoạt động trong số các trang web liên kết này và các trang web được liên kết này giúp cho bạn thuận tiện. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bảo vệ tính toàn vẹn của trang web và các liên kết tồn tại trên mỗi trang của chúng tôi và lắng nghe ư kiến ​​trên các trang web được liên kết này, (bao gồm nhưng không giới hạn nếu liên kết cụ thể không hoạt động).

16.       Ocha sẽ chuyển dữ liệu của bạn ra nước ngoài?

Thông tin, Thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của bạn có thể được chuyển, lưu trữ hoặc xử lư bên ngoài Việt Nam. Thông tin, Thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được xử lư tại Singapore. Ocha sẽ chỉ chuyển dữ liệu của bạn ra nước ngoài theo luật bảo mật.

17.       Làm thế nào bạn có thể hoàn tác một yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi?

17.1     Hủy bỏ và Chấp thuận sự đồng ư

17.1.1 Nếu bạn muốn thay đổi đăng kư qua email, xin vui ḷng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email tới nhân viên bảo mật của chúng tôi tại địa chỉ được hiển thị bên dưới. Xin lưu ư rằng bởi v́ chúng tôi có lịch tŕnh, bạn vẫn có thể nhận được email đang được tiến hành.

17.1.2 Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin, thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát bằng cách gửi email tới nhân viên bảo mật thông tin của chúng tôi qua địa chỉ email được tŕnh bày dưới đây trong Mục 18.2, tuy nhiên xin lưu ư rằng khi bạn chấm dứt sử dụng Dịch vụ, truy cập trang web của chúng tôi, quyền yêu cầu của bạn tại mục này sẽ không c̣n hiệu lực.

17.1.3 Khi chúng tôi nhận được một lệnh rút tiền rơ ràng từ bạn và xác minh giấy ủy nhiệm của bạn, chúng tôi sẽ có thực hiện hành động này. Và sau đó chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo cách được mô tả trong yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể xác minh thông tin đăng nhập của bạn hoặc không hiểu đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để được mô tả về yêu cầu.

17.1.4 Tuy nhiên, việc rút lại chấp thuận có thể dẫn đến hậu quả pháp lư của việc thu hồi. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ đồng ư của bạn để cho phép chúng tôi xử lư Thông tin, thông tin cá nhân của bạn. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục phục vụ bạn. Do đó, chúng tôi có thể chấm dứt mối quan hệ hiện tại và/hoặc thỏa thuận với bạn, v.v ... tùy từng trường hợp, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết.

17.2     Yêu cầu truy cập và/hoặc sửa đổi thông tin cá nhân

17.2.1 Nếu bạn có một tài khoản với chúng tôi. Bạn có thể truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát thông qua trang Cài đặt Tài khoản của bạn. Nếu bạn không có tài khoản với chúng tôi, bạn vẫn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hiện tại bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi, chúng tôi cần thông tin của bạn đủ để chắc chắn về danh tính của bạn bao gồm việc yêu cầu của bạn để có thể xử lư yêu cầu của bạn, v́ vậy hăy gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng cách gửi email tới Pḥng Bảo mật của chúng tôi tại Địa chỉ email được hiển thị bên dưới trong phần 18.2.

17.2.2 Đối với yêu cầu truy cập thông tin cá nhân. Khi chúng tôi có đủ thông tin của bạn để xử lư, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cá nhân có liên quan trong ṿng 30 ngày. Nếu chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu của bạn trong ṿng 30 ngày, chúng tôi sẽ cho bạn biết về thời gian nhanh nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu. Lưu ư rằng luật bảo mật có thể loại trừ một số loại thông tin cá nhân khỏi yêu cầu truy cập của bạn.

17.2.3 Đối với yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân. Khi chúng tôi có đủ thông tin để hành động, chúng tôi sẽ:

(A)       Sửa đổi thông tin cá nhân của bạn trong ṿng 30 ngày và nếu chúng tôi không thể giải quyết nó trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết về thời gian phản hồi nhanh nhất. Xin lưu ư rằng luật bảo mật có thể loại trừ một số loại thông tin cá nhân khỏi yêu cầu sửa đổi bao gồm một khoảng thời gian cần được chúng tôi giải quyết trong những t́nh huống khác nhau, ngay cả khi bạn yêu cầu.

(B)       Chúng tôi sẽ gửi thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức nào khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân trong ṿng một năm kể từ ngày sửa đổi, trừ phi tổ chức đó không cần thông tin cá nhân sửa đổi cho mục đích pháp lư hoặc kinh doanh.

17.2.4 Không ảnh hưởng v́ mục (B) ở trên, chúng tôi có thể gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho một tổ chức cụ thể mà chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu trong ṿng một năm trước ngày sửa đổi.

17.2.5 Chúng tôi có thể/có thể thu phí hợp lư để xử lư và xử lư khiếu nại của bạn để truy cập thông tin cá nhân. Nếu chúng tôi chọn trả phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một văn bản về khoản phí này. Hăy nhớ rằng, chúng tôi không cần phản hồi hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào về việc này. Hăy tiếp tục yêu cầu truy cập của bạn khi bạn đồng ư trả một khoản phí.

17.2.6 Chúng tôi có quyền từ chối sửa đổi thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản của Bộ luật Bảo mật. Sẽ có các quy định cho phép tổ chức quyền từ chối thay đổi thông tin cá nhân trong các trường hợp cụ thể.

18.       Có thắc mắc, lo lắng, hoặc khiếu nại xin vui ḷng liên hệ với chúng tôi.

18.1     Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về thực tiễn về bảo mật của chúng tôi hoặc về quản lư dịch vụ vui ḷng liên hệ ngay với chúng tôi: service@ocha.in.th

18.2     Nếu bạn có khiếu nại hoặc than phiền về cách chúng tôi xử lư thông tin cá nhân của bạn hoặc về cách chúng tôi tuân thủ luật bảo mật th́ chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi để báo cáo khiếu nại của bạn.

Vui ḷng liên hệ với chúng tôi qua email để báo cáo khiếu nại hoặc khiếu nại tại: hotro@ocha.vn

18.3     Nếu bạn sử dụng email hoặc thư để gửi đơn khiếu nại của bạn xin vui ḷng cung cấp tiêu đề như một tuyên bố về quyền riêng tư. Điều này sẽ cho phép chúng tôi xử lư khiếu nại của bạn trên cơ sở khẩn cấp bằng cách chuyển tiếp nó cho các cơ quan hữu quan trong tổ chức của chúng tôi để xử lư tiếp. Ví dụ: bạn có thể chèn một tin nhắn vào ḍng chủ đề "Khiếu nại về sự riêng tư".

Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào để bạn trải nghiệm công bằng và càng sớm càng tốt.

19.       Các điều khoản và điều kiện

Vui ḷng đọc Điều khoản Dịch vụ. Khước từ và những hạn chế về trách nhiệm pháp lư chi phối việc sử dụng trang web và dịch vụ, bao gồm các chính sách liên quan khác./.